HAKİMİYET EĞİTİMİ

Alman DVR-ADAC araç ve motosiklet eğitimidir. Hakimiyet ve acil durum manevralarını içeren eğitim sürecidir.
Hakimiyet eğitimi, güvenli ve ileri sürüş tekniklerini edinmek için gerekli olan temel ve ileri sürüş becerilerini kazanmaya yönelik uyguluamalı olarak. Trafiğe kapalı alanda yapılmaktadır.

Süresi: 6 ile 8 saat arasında.

Ekipman: Tam korumalı kıyafet (Kask, Mont, Eldiven, Dizlik, Bot)

Katılımcı: Maksimum 8 kişi.